ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมเอกสารแนบ 133.86 Kb