ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 4, 5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค.61- ก.ย.62) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 4, 5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค.61- ก.ย.62) โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 4, 5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค.61- ก.ย.62) โดยวิธีคัดเลือก 181.99 Kb