ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184.22 Kb