ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายเท ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในสำนักการช่าง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายเท ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกท้ายเท ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 186.69 Kb