ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏถึงถนนเลี่ยงเมือง (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏถึงถนนเลี่ยงเมือง (ครั้งที่ 2)

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏถึงถนนเลี่ยงเมือง (ครั้งที่ 2) 279.53 Kb