ยกเลิกประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ตามประกาศ เทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน

ขอยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรีเลขที่ 48/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (งบประมาณตั้งไว้ั 3,600,000 บาท) (ราคากลาง 3,600,000 บาท)