ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรีที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24.27 Kb