สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้ง หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (กองทะเบียนและบัตรฯ) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยกของ ชนิด 4 ล้อ แบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือยี่ห้อ TAFF รุ่น CRU71CL-FO พร้อมการเดินระบบและโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบไฟเวทีห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดจ้างจัดทำวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 58/2561ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 57/2561 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ปิคอัพตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 56/2561 จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนนทบุรี 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏถึงถนนเลี่ยงเมือง (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รายละเอียดเพิ่มเติม
จ้างซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ยี่ห้อ NEC รุ่น MC421X จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทเครื่องฉายภาพ LED Projector/เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ ติดตั้งบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 55/2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 54/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมนถึงซอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมภูเวก) (ครั้งที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (เงินบำรุง) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue