สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมารื้อถนนซุ้มแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อข้าวสาร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯงานจัดซื้อกล่องบรรจุยา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าพื้นไม้ Plate Floor เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าเต็นท์ เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯเช่าโต๊ะหน้าขาวและเก้าอี้สีขาว เพื่อใช้ติดตั้งภายในบริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแสดงนาฏดนตรีเพื่อแสดงในช่วงหลังพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวงในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue