สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 83/2559 ประมูลจ้างเหมาบริการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20160429 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 82/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถกะบะประทุนแบบเทท้าย (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.หลา จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160428 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 81/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟระบบสื่อสารบริเวณเทศบาลนครนนทบุรี 20160428 20160518 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 80/2559 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160426 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 79/2559 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20160425 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบงานวิศวกรรมระบบอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร3 20160421 20160517 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯสอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2559 ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 2 ขนาด ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 78/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160418 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นภายในอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯรจ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยเทท้าย 10 ล้อ เบอร์ 9 เลขทะเบียน 81-7257 เลขครุภัณฑ์ 011-46-0114 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue