สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 59/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 43 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160209 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 58/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร ตรงข้ามซอยทานสัมฤทธิ์ 10/5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160209 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 57/2559 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 20160208 20160224 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 56/2559 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 20160208 20160224 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน รายการ 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซ่อมแซมหลังคาและพื้นบริเวณห้องครัว โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 55/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ 20160203 20160217 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 54/2559 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี 20160203 20160217 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 53/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมค่ายบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พร้อมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2559 20160202 20160216 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 52/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงคราม 11 บริเวณบ้านเลขที่ 18 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160202 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 51/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 20 20160201 20160216 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 50/2559 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดยินดีต้อนรับสู่เขตเทศบาลนครนนทบุรีและป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแบบประติมากรรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160127 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 49/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานลอยปากซอยติวานนท์ 45 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160127 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (แขวงท่าทราย) จำนวน 6 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงท่าทราย เทศบาลนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 48/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ 20160125 20160209 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 47/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 80 พรรษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 46/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 45/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ซอยประชาอุทิศ ช่วงคลองบางซื่อหน้าวัดสมรโกฎิถึงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 44/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาขยายและลดความลาดชันสะพานข้ามคลองส่วย ถนนประชาชื่น 2 20160122 20160208 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue