สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 75/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อเครื่องเด็กเล่นพร้อมติดตั้งและปูแผ่นยางกันกระเเทก บริเวณโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ซอยทรายทอง 15 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีสอบราคา 20160315 20160330 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 74/2559 ประมูลซื้อเต็นท์และผ้าใบเต็นท์ จำนวน 9 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160315 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 73/2559 สอบราคาจัดจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีสอบราคา 20160314 20160329 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างพิมพ์หลักสูตรและคู่มือจัดกิจกรรม ”โตไปไม่โกง” โครงการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (แบบเดินท่อ) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 72/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ 20160310 20160408 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 71/2559 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น โครงการเครือข่ายคุ้มครองสังคมประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 20160307 20160322 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 70/2559 สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตั้งบริเวณชุมชนสรรพาวุธประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 20160303 20160318 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 69/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160303 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 68/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงแรมพงษ์เพชรเกสโฮเต็ลถนนเลียบคลองประปา 20160303 20160318 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างซ่อมรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยเทท้าย 10 ล้อ เบอร์ 8 เลขทะเบียน 81-7256 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue