สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดทำโครงสร้างการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการสำเร็จความพึงพอใจของผู้บริจาคที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี (จำนวน 4 งานบริการ) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 และอาคาร 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสโดยสาร (ดีเซล) แบบปรับอากาศขนาไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดหญิง) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตบอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลในร่มชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (กรีฑา) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (วอลเลย์บอลชายหาดชาย) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาบริการสอนกีฬา (ฟุตซอล) จำนวน 11 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียและเครื่องสูบน้ำชั้นดาดฟ้า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลการพิจารณางานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมป้ายหยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีสอบราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าอาหารเสริม (นม)ยู เอช ที รสจืด (ชนิดซอง) ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,000 กล่อง ซองละ 7.82 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษให้โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ระยะเวลา 50 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue