สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 53/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมค่ายบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พร้อมฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ปีงบประมาณ 2559 20160202 20160216 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 52/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพิบูลสงคราม 11 บริเวณบ้านเลขที่ 18 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160202 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 51/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 20 20160201 20160216 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 50/2559 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดยินดีต้อนรับสู่เขตเทศบาลนครนนทบุรีและป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแบบประติมากรรม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160127 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 49/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานลอยปากซอยติวานนท์ 45 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160127 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (แขวงท่าทราย) จำนวน 6 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงท่าทราย เทศบาลนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 48/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ 20160125 20160209 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 47/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 80 พรรษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 46/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม บริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 45/2559 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ซอยประชาอุทิศ ช่วงคลองบางซื่อหน้าวัดสมรโกฎิถึงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 44/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาขยายและลดความลาดชันสะพานข้ามคลองส่วย ถนนประชาชื่น 2 20160122 20160208 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 43/2559 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160121 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน รายการ 7 รายการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิชาการและแผนงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อยางน้ำ CRS-2 จำนวน 20 ถัง รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบตะกอนกรวดทราย รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 42/2559 ประกวดราคาซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน จำนวน ไม่น้อยกว่า3 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 20160113 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ตีเส้นจราจร รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue