สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 27/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน 4 รายการ 20151202 20151218 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 26/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 72 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 20151201 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 25/2559 ประมูลจ้างรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 11 คนต่อเดือน 20151124 20151217 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 24/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20151124 20151209 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาล คนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 30 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเลข 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดจ้างทำสูจิบัตร ID CARD และใบประกาศบียบัตร สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างติดตั้งจอ LED ถ่ายวีดีโอ บันทึกเทป รถโมบาย และกล้องวงจรปิด การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำพลุในพิธีเปิด-ปิด ในการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน (พิธีเปิด) การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2558 ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในการจัดโครงการงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำสนามแข่งขันเรือยาวพร้อมอุปกรณ์การทำสนามในการจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเครื่องเสียงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าเช่าเต็นท์ในการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกเลขที่ 8/2559 เรื่องสอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาบริเวณสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอล และสำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ”นครนนท์เกมส์” ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯส่งเสริมและพัฒนากีฬาความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 23/2559 สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 20151117 20151130 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกเลขที่ 5/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายลำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue