สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 41/2559 เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2558 จำนวน 2,000 เล่ม 20160108 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 40/2559 สอบราคาจัดซื้อยาง COLD MIX จำนวน 500 ตัน 20160108 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 39/2559 ประมูลจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160107 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 38/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160107 20160128 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 37/2559 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักคอยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน โดยวิธีสอบราคา 20160106 20160121 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 36/2559 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รถตักล้อยาง มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20160104 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 35/2559 ประมูลจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาลนนทบุรี จำนวน 11 คนต่อเดือน (ครั้งที่ 2) 20160104 20160125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 34/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ 20151228 20160114 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 33/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 20151228 20160114 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อของขวัญของรางวัล (ของเล่นเด็ก) สำหรับใช้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกการดำเนินการสอบจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯซื้อผ้าระบาย คละสี สำหรับใช้ในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดการแข่งขันชกมวยไทย สำหรับใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2558 ในวันที่ 1-3 ธ.ค. 2558 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 32/2559 ประกวดราคาซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขนจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 20151221 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 31/2559 ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151217 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฑปรินายก จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue