สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างติดตั้งจอ LED ถ่ายวีดีโอ บันทึกเทป รถโมบาย และกล้องวงจรปิด การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำพลุในพิธีเปิด-ปิด ในการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน (พิธีเปิด) การแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2558 ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในการจัดโครงการงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างทำสนามแข่งขันเรือยาวพร้อมอุปกรณ์การทำสนามในการจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจ้างเครื่องเสียงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณฯค่าเช่าเต็นท์ในการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกเลขที่ 8/2559 เรื่องสอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาบริเวณสนามเปตอง สนามวอลเลย์บอล และสำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ”นครนนท์เกมส์” ตาม TOR แนบท้ายนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯส่งเสริมและพัฒนากีฬาความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 23/2559 สอบราคาจัดจ้างแสดงดนตรี งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 20151117 20151130 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกเลขที่ 5/2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายลำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 22/2559 ประกวดราคาซื้อที่ดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151111 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 21/2559 ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151111 20151202 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 20/2559 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ 20151111 20151202 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 19/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายลำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) (ครั้งที่ 2 ) 20151111 20151126 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 18/2559 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งธงญี่ปุ่นประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 200 ชุด 20151110 20151125 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 17/2559 สอบราคาจ้างเหมายามรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 คนต่อเดือน 20151106 20151123 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 16/2559 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) 20151105 20151120 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue