สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 202/2558 สอบราคาจัดซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” 20150916 20151002 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 201/2558 สอบราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 14 ชุด (10 สนาม) ใช้ประจำสนามการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” โดยวิธีสอบราคา 20150916 20151002 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 200/2558 ประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรม (EVENT) พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150916 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 199/2558 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150827 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 198/2558 ประมูลจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ(เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150827 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 197/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง) จำนวน 2 รายการ 20150827 20150911 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 196/2558 ประมูลซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 40 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150826 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 4/2558 สอบราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับเอกสารโรคติดต่อ ป้ายไวนิล และป้ายนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ 20150826 20150910 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 195/2558 ประมูลซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 11 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150826 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 194/2558 สอบราคาจ้างเหมาทำตาข่ายกั้นบอล สนามฟุตซอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 20150825 20150910 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 193/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงป้ายสื่ออิเล็คทรอนิกส์บริเวณแยกแคราย (หน้าป้อมตำรวจ) 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 192/2558 สอบราคาจัดซื้อชุดขับเคลื่อนบานประตูอัตโนมัติบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 191/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 3 รายการ (เครื่องขยายเสียงพร้อมอุกปกรณ์) 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 190/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ 20150825 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 189/2558 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 188/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารด้านหลังอาคารเทศบาลนครนนทบุรีหลังเก่า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150825 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 187/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ 20150825 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 186/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 185/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ซอยพิชยนันท์ (สายเมน) ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ 20150824 20150909 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 184/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณซอยติวานนท์9 20150824 20150908 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue