สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 7/2559 สอบราคาจ้างทำอัฒจันทร์ที่นั่งพร้อมพนักพิง ติดตั้งสกอร์บอร์ดพร้อมโครงสร้าง เหล็กจัดเตรียมอุปกรณ์บริเวณปะรำพิธีการจัดงาน และไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปั่นไฟ ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 6/2559 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 5/2559 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (จักรเย็บกระสอบพร้อมแท่นสายสำเลียง จำนวน 1 เครื่อง) 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 4/2559 สอบราคาจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์พัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 6 คนต่อเดือน 20151014 20151030 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 3/2559 ประมูลจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151012 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 2/2559 สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดภายใน และพื้นที่โดยรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 10 คน ประจำปี 2559 20151012 20151027 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2559 ประมูลจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20151006 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2559 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2558 20151006 20151020 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2559 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2558 20151006 20151020 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 205/2558 สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา รองเท้า พร้อมถุงเท้า จำนวน 3 รายการ 20150930 20151015 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 204/2558 ประมูลจ้างเหมารถสองแถวรับ-ส่ง นักกีฬาโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150929 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 203/2558 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมออกแบบ (โครงสร้าง) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” โดยวิธีสอบราคา 20150924 20151009 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 202/2558 สอบราคาจัดซื้อเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” 20150916 20151002 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 201/2558 สอบราคาจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 14 ชุด (10 สนาม) ใช้ประจำสนามการแข่งขันกีฬานักเรียน ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” โดยวิธีสอบราคา 20150916 20151002 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 200/2558 ประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรม (EVENT) พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพ) รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 “นครนนท์เกมส์” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150916 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 199/2558 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150827 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 198/2558 ประมูลจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ(เจ้าภาพ) รอบคัดเลือก ระดับกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150827 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 197/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง) จำนวน 2 รายการ 20150827 20150911 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 196/2558 ประมูลซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในงานกิจกรรมต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 40 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150826 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 4/2558 สอบราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับเอกสารโรคติดต่อ ป้ายไวนิล และป้ายนิทรรศการ จำนวน 3 รายการ 20150826 20150910 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue