ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 7.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิเชียร พุฒิวิญญู อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ในการเริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี