ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

logoname-nakornnont

               ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ปีงบประมาณ 2558 – 2560 จำนวน 31 ตำแหน่ง 34 อัตรา  

รายละเอียดประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

Comments

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *