เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560

logoname-nakornnont

 รับสมัคร อบรมวิชาชีพ ประจำปี 2560 สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งได้แก่ ต.สวนใหญ่, ต.บางเขน, ต.ตลาดขวัญ, ต.บางกระสอ และ ต.ท่าทราย

โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่

1. น้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อโรค 

2. น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 4 สูตร

(อบรมวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.)

           เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ) โทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 1402

Comments

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *