สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร่วมงานกับเรา

ใบสมัครพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำเเหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 103 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจเเละอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 – วันที 22 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 12.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเริ่มสมัครช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

*********รายละเอียดประกาศ***********

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประกาศรับสมัครตั้งเเต่วันที่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นั้น ทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

*********************รายละเอียดประกาศ**************

Empty tab. Edit page to add content here.

Element

Become a Member


Continue