สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร่วมงานกับเรา

ใบสมัครพนักงานจ้าง

Title

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำเเหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติตามภารกิจเเละอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 – วันที 20 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

*************รายละเอียดประกาศ******************

Empty tab. Edit page to add content here.

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 นั้น  บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงเเล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อเเนบท้ายนี้

****************รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก****************

Element

Become a Member


Continue