แผนที่ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ร้องเรียนร้องทุกข์

เครื่องหมายสีแดงจำเป็นต้องกรอก

ส่วนเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

ส่วนผู้ร้องเรียน

ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่

ส่วนรายละเอียดเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(รองรับขนาดไม่เกิน 5 Mb)
(แนบเอกสารได้ไม่เกิน 5 รายการ)

Shape