"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK

จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาแครายตรวจพนักงานห้างจำนวน56ราย พบว่าไม่มีผู่ติดเชื้อโควิด-19

- ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์ สาขางามวงศ์วานตรวจพนักงานห้างจำนวน 375 ราย พบว่ามีผลบวกเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย

- โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ตรวจครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่จำนวน 30 ราย พบว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยตรวจrt-pcrที่ศูนย์พักคอย วัดบัวขวัญ ต่อไป

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล