"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่สำรวจราคาหมูในตลาดสด

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจราคาหมูในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี พบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายหมู ตามราคาที่ตลาดกลางกำหนด ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล