"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
สถานทูตจีนมอบข้าวสารและถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวเผิง เฟย ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของสถานทูตจีน ประจำประเทศไทย นางสาวหลัว ไห่หยุน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสถานทูตจีนประจำประเทศไทย  มอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุง และถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ และสมาคมพ่อค้าจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  โดยมี นายพิชัย นริพทะพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี นายมนตรี ประเทืองสุข นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนนทบุรี และคณะ นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ

ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครนทบุรี

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 30
2 / 30
3 / 30
4 / 30
5 / 30
6 / 30
7 / 30
8 / 30
9 / 30
10 / 30
11 / 30
12 / 30
13 / 30
14 / 30
15 / 30
16 / 30
17 / 30
18 / 30
19 / 30
20 / 30
21 / 30
22 / 30
23 / 30
24 / 30
25 / 30
26 / 30
27 / 30
28 / 30
29 / 30
30 / 30

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล