"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation)

วันที่ 12-13 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home isolation)และมอบกล่องยารักษาโรค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนตำบลบางกระสอ 4 รายท่าทราย 3 รายและตำบลตลาดขวัญ 4 ราย ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล