"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
พัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืชในคลองส่วย

วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืชในคลองส่วย

เพื่อปรับภูมิทัศน์และให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวก ณ บริเวณถนนประชาชื่น

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล