"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันที่ 20 มกราคม 2565 กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคนนทบุรี

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล