"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
พัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคลองส่วย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 งานบริการจัดการมูลฝอย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาความสะอาดและกำจัดวัชพืช

ณ บริเวณคลองส่วย ถนนประชาชื่น

ภาพกิจกรรมอื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล