"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ (สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ และสำนักการศึกษา)
16 สิงหาคม 2564

              ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นั้น

              บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ