"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี (สำนักปลัดเทศบาล และสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
20 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ดังนี้

1.  สำนักปลัดเทศบาล

     1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

            - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

     1.2  พนักงานจ้างทั่วไป

            - ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

            - ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ

2.  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     2.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

            - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

            - ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

            - ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

     2.2  พนักงานจ้างทั่วไป

            - ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

            - ตำแหน่ง คนงาน

            - ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ