"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสรรหาและเลือกสรรฯ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
25 สิงหาคม 2564

เทศบาลนครนนทบุรีขอเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยวิศวกรโยธา และผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล) จากวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย โดยเทศบาลนครนนทบุรี จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทาง https://nakornnont.go.th ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดตามการประกาศฯ อย่างใกล้ชิด รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ