"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 9 แยก
7 ตุลาคม 2564