"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศประกวดราคา
เลขที่ 1/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 9 แยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 ตุลาคม 2564