"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ตุลาคม 2564