"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 – 4 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564))
22 พฤศจิกายน 2564