"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองวิชาการและแผนงาน)
24 พฤษภาคม 2565

                      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองวิชาการและแผนงาน)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 13 มิถุนายน 2565

*** รายละเอียดประกาศ ***   (Download)

เอกสารสมัครพนักงานจ้าง

     1. ใบสมัคร  (Download)

     2. เอกสารแนบใบสมัคร  (Download)