"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญสมัคร
24 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"ป้องกันและควบคุมโรคนิ้วล็อคเฉลิมพระเกียรติ"

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

"ผ่าตัดนิ้วล็อค ด่วน รับจำนวนจำกัด" ฟรี!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล