"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนรี ชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ตลาดขวัญ
24 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์ และนายปฏิยุทธ อยู่ผ่อง สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครนนทบุรี ของชมรมผู้สูงอายุ ม.2 ตลาดขวัญ โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 มาบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขณะจัดกิจกรรมได้มีมาตรการ ป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล