"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดระเบียบผู้ประกอบการ และเจ้าของอาคาร บริเวณถนนประชานิเวศน์ 3
24 พฤษภาคม 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายคม แสงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยนายวุฒิชัย นิธิสิริอมร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกันออกตรวจสอบและจัดระเบียบผู้ประกอบการ และเจ้าของอาคารบริเวณถนนประชานิเวศน์ 3 ที่ตั้งวางหรือก่อสร้างกีดขวาง /รุกล้ำถนน และทางเท้าสาธารณะ ณ บริเวณถนนประชานิเวศน์ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 22
2 / 22
3 / 22
4 / 22
5 / 22
6 / 22
7 / 22
8 / 22
9 / 22
10 / 22
11 / 22
12 / 22
13 / 22
14 / 22
15 / 22
16 / 22
17 / 22
18 / 22
19 / 22
20 / 22
21 / 22
22 / 22

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล