"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565
25 พฤษภาคม 2565

“ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร ประธานสภาเทศบาล นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ ญัตติ ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า 1 ปีงบประมาณ ญัตติ ขอทำการนอกเขตเทศบาลนครนนทบุรีตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางตลาด(ใต้ทางด่วน) โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ รวยป้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 2

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 54
2 / 54
3 / 54
4 / 54
5 / 54
6 / 54
7 / 54
8 / 54
9 / 54
10 / 54
11 / 54
12 / 54
13 / 54
14 / 54
15 / 54
16 / 54
17 / 54
18 / 54
19 / 54
20 / 54
21 / 54
22 / 54
23 / 54
24 / 54
25 / 54
26 / 54
27 / 54
28 / 54
29 / 54
30 / 54
31 / 54
32 / 54
33 / 54
34 / 54
35 / 54
36 / 54
37 / 54
38 / 54
39 / 54
40 / 54
41 / 54
42 / 54
43 / 54
44 / 54
45 / 54
46 / 54
47 / 54
48 / 54
49 / 54
50 / 54
51 / 54
52 / 54
53 / 54
54 / 54

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล