"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2565
26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย น.อ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี นายประเสริฐ จำรัสเศรณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสนธยา ทองดี เลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ “ ผู้สัมผัสอาหาร ” ซึ่งได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ล้างภาชนะ รวมไปถึงผู้ขนส่งหรือลำเลียงอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหารก็จะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สัมผัสอาหารมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และสุขวิทยา รวมถึงให้ผู้สัมผัสอาหารสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 25
2 / 25
3 / 25
4 / 25
5 / 25
6 / 25
7 / 25
8 / 25
9 / 25
10 / 25
11 / 25
12 / 25
13 / 25
14 / 25
15 / 25
16 / 25
17 / 25
18 / 25
19 / 25
20 / 25
21 / 25
22 / 25
23 / 25
24 / 25
25 / 25

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล