"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
1 มิถุนายน 2565

                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

*** รายละเอียดประกาศ ***   (Download)

                      ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ มารับเอกสารการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2