"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
15 มิถุนายน 2565

                   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

*** รายละเอียดประกาศ ***   (Download)

                   การสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์และทดลองปฏิบัติ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ, คนงาน และคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565