"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองวิชาการและแผนงาน)
17 มิถุนายน 2565

                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  (กองวิชาการและแผนงาน) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

*** รายละเอียดประกาศ ***   (Download)

                    มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2