"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน (โดยวิธีคัดเลือก)
22 มิถุนายน 2565