"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
28 มิถุนายน 2565

                   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

                   ให้มารายงานตัว พร้อมเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

*** รายละเอียดประกาศ ***   (Download)

เอกสารวันมารายงานตัว

1. หนังสือค้ำประกันการทำงาน (Download)

2. หนังสือรับรองบุคคล (Download)

3. แบบ-รปภ.1 (Download) 

4. ตัวอย่างการกรอก แบบ-รปภ.1 (Download) 

5. รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป 

6. ใบรับรองแพทย์ตรวจหาสารเสพติด