"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมให้ความรู้เรื่องด้านสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา ตามโครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วมสาธารณะ ประจำปี 2565
1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายนิยม ประสงค์ชัยกุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องด้านสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา ตามโครงการเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลในส้วมสาธารณะ ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของส้วมสาธารณะ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องด้านสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลส้วมสาธารณะแก่นักเรียน เพื่อเฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลส้วมสาธารณะในสถานศึกษา และมีการดูแลพัฒนาส้วมสาธารณะให้บรรลุตามเกณฑ์มาตราฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย โดยมีอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักการสาธารณะสุขและสิ่งสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 32
2 / 32
3 / 32
4 / 32
5 / 32
6 / 32
7 / 32
8 / 32
9 / 32
10 / 32
11 / 32
12 / 32
13 / 32
14 / 32
15 / 32
16 / 32
17 / 32
18 / 32
19 / 32
20 / 32
21 / 32
22 / 32
23 / 32
24 / 32
25 / 32
26 / 32
27 / 32
28 / 32
29 / 32
30 / 32
31 / 32
32 / 32

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล