"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา
4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสุรภี รุ้งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15

ช่วยเหลือ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการควบคุม รักษาความปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล