"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา)
9 สิงหาคม 2565

                    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา)  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 31  สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

*** รายละเอียดประกาศ ***

     1. ประกาศรับสมัคร  (เอกสาร)

     2. ใบสมัคร  (เอกสาร)

     3. เอกสารแนบใบสมัคร   (เอกสาร)

     4. หนังสือรับรองการทำงาน เฉพาะตำแหน่งผู้มีทักษะ   (เอกสาร)