"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
3 กันยายน 2563

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

-แจ้งใช้สิทธิ์บ้านหลังหลัก หลังรอง

-การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้าน

-เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-เปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งเอกสาร

-แจ้งรื้อถอน,ปลูกสร้าง เปลี่ยนแปลงขนาดของสิ่งปลูกสร้าง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง คลิก

 

 

 

QR CODE LINE@ กองสารสนเทศนนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ช่วยเหลือ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล